:: Techniek

Op deze pagina:
:: Ontwerpen
:: Computerervaring

Ontwerpen en productontwikkeling
Productontwikkling is m’n leven, ongeacht of dit nu een tastbaar product oplevert of dat ik iemand een dienst bewijs. Ontwerpen staat voor mij voor het vinden van oplossingen voor alle aspecten die komen kijken bij met maken van een product. Dat zijn technisch constructieve aspecten maar zeker ook gebruiksaspecten, organisatie een logistiek.

Er zijn altijd meerdere mogelijkheden om tot een oplossing te komen. Kennis van zaken vergroot de kans op een goed resultaat. Dat resultaat hangt voor een belangrijk deel af van goede afwegingen in de beginfase, vooral waar het gaat om de te gebruiken technieken en de beschikbare tijd.

Industrieel ontwerpen gaat niet meer alleen over materiële producten en industriële vervaardiging. Ontwerpen gaat over het ontwikkelen van producten die voorzien in behoeften van mensen. Informatievoorziening en nieuwe mediaproducties kunnen in veel behoeften voorzien.

Computerervaring en vaardigheden
In m'n middelbare schooltijd was ik vooral pionier in het maken van werkstukken op de computer, Internet was begin jaren negentig nog niet algemeen toegankelijk. Het maken van verslagen op school is uit uitgegroeid tot vele grafische toepassingen. Naast de gebruikelijke Office applicaties heb ik me verdiept in beeldwerking en DTP op professioneel niveau.

Tijdens m’n stude Industrieel Ontwerpen lag de nadruk bij mij op de visualisatie van productontwerpen en het maken van 3D modellen op de computer. Bijbehorende termen zijn mesh-modeling, NURBS-modeling, renderen en raytracing.

Met de opkomst van het Internet ben ik me ook gaan bezighouden met het maken van webpagina’s en database gestuurde websites. De laatste jaren heb ik me nog verder ontwikkeld op het gebied van software engineering. Ik heb ervaring opgedaan in technieken als object georiënteerd programmeren en UML alsook diverse ontwikkelomgevingen zoals Java, php, C++ en .Net. Van m'n eerste probeersels in QBasic, naar volwaardige applicaties in ASP is ontwikkelen in .Net (2.0) een logische keuze.

M’n enthousiasme blijft groeien met de ontdekking van nieuwe technieken en mogelijkheden.

Bekijk mijn ook curriculum vitae...

Van schets tot ontwerp

Links: het potlood blijft onontbeerlijk bij het ontwerpproces. Midden: inkleuren met de computer.
Rechts: Met verschillende technieken kunnen schetsen omgezet worden op de computer. Inscannen of fotograferen, direct bewerken of ‘overtrekken’.

Computerervaring

Screenshots van diverse computerapplicaties. Links: 3D-modelleren met Rhino. Midden: videomontage met Adobe Premiere. Rechts: code schrijven met o.a. Macromedia Dreamweaver.

Computertechniek

Met het opdoen van vaardigheden namen ook de eisen aan de apparatuur toe.
Links: de A3-printer maakt het mogelijk zelf proeven en kleine series te maken .
Rechts: een deel van de ‘cockpit’ met acht beeldschermen en computers aangepast op grafisch werk.

©2006 Hugo Scheepens | home | visie | profiel | techniek | contact | curriculum vitae + toegift (wmv)